Lek och lär

Lek och lärAtt kunna leka och att använda sin fantasi är viktigt för att ett barn ska utvecklas och må bra. Genom att leka så stimuleras såväl kroppen som hjärnan och lek bjuder ofta in till sociala interaktioner med andra barn. På så vis lär sig barnen vilka sociala normer och värderingar som gäller och de lär sig även att dela med sig. De lär sig att samarbeta och de lär sig vad konsekvenserna av ett bråk kan bli och hur man löser en konflikt. De får under hela sin barndom nya erfarenheter genom att leka både på egen hand och tillsammans med sina vänner. Se därför till att aktivera ditt barn så mycket det går, det kommer att löna sig längre fram!

 
 

About the author

More posts by